Picture1Picture2

“НАТЮРБЕЙС” АД e с предмет на дейност „Производство на етерични масла“ с код по КИД-2008 – 20.53 и е специализирана в производството на екстракти от етерични масла.

Кандидатът има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен производствен капацитет, да повиши качеството и конкурентоспособността на продукцията си, да разшири позициите си на национални и международни пазари.

Предприятието експлоатира стари технологии и оборудване, базирани предимно на ръчен труд, за осъществяване на производствените процеси, които водят до ниска производителност, високи производствени разходи, незадоволително качество на произвежданите продукти, необходимост от оптимизация на производствения процес, и липса на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене.

За да отговори на тези потребности, проектът е насочен към изпълнение на дейност за подобряване на производствения капацитет на предприятието, чрез инвестиции във високотехнологично производствено оборудване, а именно закупуване на Линия за СО2 екстракция на етерични масла - 1 брой, в режим регионална инвестиционна помощ, свързана с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на кандидата. Очакваните резултати по проекта са свързани с подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на предприятието, увеличаване експортния му потенциал, чрез постигане на по-висока производителност и увеличаване обема на произведената продукция, оптимизиране на производствения процес, намаляване на производствените разходи на единица продукция, и подобряване на качеството на предлаганите продукти.

Проектът е насочен пряко към равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и устойчиво развитие.

Обща стойност: 671 480.00 лв., от които 399 530.60 лв. европейско и 70 505.40 лв. национално съфинансиране."

Проект и главна цел: Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на "НАТЮРБЕЙС" АД. Основната цел на проекта е подобряване на производствения капацитет на “НАТЮРБЕЙС” АД, чрез инвестиции и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично производствено оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА). Бенефициент: “НАТЮРБЕЙС” АД. Обща стойност: 671 480.00 лв., от които 399 530.60 лв. европейско и 70 505.40 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.02.2020г.
Край: 14.02.2021г.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.