Author Archives: Nature Base

Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост

На 10.04.2023 г. “НАТЮРБЕЙС” ЕАД, сключи Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1950-C01 „Технологична модернизация в предприятието”. Договорът е по линия на НПВУ – процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация”, в рамките на инвестиция C3.I2. Програма за икономическа трансформация. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца. Главната цел на предложението за изпълнение на инвестиция, е повишаване на конкурентоспособността […]