Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост

Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост

На 10.04.2023 г. “НАТЮРБЕЙС” ЕАД, сключи Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1950-C01 „Технологична модернизация в предприятието”. Договорът е по линия на НПВУ – процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация”, в рамките на инвестиция C3.I2. Програма за икономическа трансформация.
Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Главната цел на предложението за изпълнение на инвестиция, е повишаване на конкурентоспособността на “НАТЮРБЕЙС” ЕАД, посредством закупуване на нови машини.
Проект № BG-RRP-3.004-1950-C01 „Технологична модернизация в предприятието” е на обща стойност 265 000.00 лв., без ДДС, от които 132 500.00 лв. са финансирани по линия на NextGenerationEU – инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ), към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и собствено участие на крайния получател – “НАТЮРБЕЙС” ЕАД.

Начало на проекта: 10.04.2023 г.
Край на проекта: 10.04.2024 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *